отказ от прививок вакцинации

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

отказ от прививок вакцинации, флюорографии, образец заявления и личный опыт отказа в роддоме, замес в роддоме, выписка без флюорографии, +мой ролик

Ниже привожу отказ от прививок вакцинации флюорографии:

Образец заявления в министерство здравоохранения Украины.

_______________________ (батька _____________________)
м.Харків, вул. ________________________________
К.т.+_____________________________

Заява

Я, ________________________________, заявляю про відмову від усіх профілактичних, обов’язкових, поточних та інших щеплень, а також проби Манту, флюорографії й інших процедур, пов’язаних із введенням в організм сторонніх речовин або іонізуючих випромінювань моєї дитини яка буде народжена (ймовірно __________________________________), а також моїм дітям які народилися раніше і що народяться. Зазначені заходи можуть бути проведені лише після пояснень мені їхньої необхідності та надання мною відповідної згоди.
1) Відмовляюся від подальших вакцинацій, ревакцинацій та біопроб (Манту, р. Пірке) через наявність у їхньому складі одного (у деяких випадках — декількох відразу) з токсичних компонентів: солей ртуті, солей алюмінію, формальдегіду, фенолу. За результатами міжнародних досліджень ці речовини є причинами розвитку Аутизму, хвороби Альцгеймера, рака, Синдрому Раптової Дитячої Смертності.
2) Відмовляюся від можливої вакцинації краснухи, Гепатиту В, вітрянки з етичних міркувань через використання у виробництві вакцин диплоїдних клітин тканин абортованих плодів людини.
3) Дана відмова є обмірковане і зважене рішення , прийняте на підставі детального і усебічного вивчення питань, пов’язаних з вакцинацією, особистого досвіду і цілком відповідає нормам діючого законодавства, у тому числі…
а) ст.19 Загальної Декларації Прав Людини (Кожна людина має право на волю переконань)
б) ст. 26 Загальної Декларації Прав Людини і ст. 43 Конституції України (про право на освіту, у тому числі дошкільну);
б) ст. З, ч. 1 Закону України про освіту (про можливості одержання освіти громадянами України незалежно від стану здоров’я, переконань і інших обставин);
в) ст. 43 (про згоду на медичне втручання) «Основ законодавства України про охорону здоров’я»;
д) ст.2, п.1. Конвенції про права дитини (Держави учасники… забезпечують усі… права… без якої-небудь дискримінації, незалежно від стану здоров’я… дитини)
е) ст. 1, п.1 (а). Конвенції про боротьбу з дискримінацією в області освіти («вираз < дискримінація > охоплює всяку різницю, виняток, обмеження… по ознаці… переконань…, що має на меті або наслідком знищення або порушення рівності відносин в області освіти і зокрема … закриття для якої-небудь особи чи групи осіб доступу до освіти будь-якої ступіні чи типу»)
е) ч. І., ст.2, п.2 Конвенції про права дитини (Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для забезпечення захисту дитини від усіх форм дискримінації або покарання на підставі статусу, діяльності, висловлюваних поглядів чи переконань дитини, батьків дитини, законних опікунів чи інших членів сім’ї.),
ж) ч. І., ст.18, п.З Конвенції про права дитини (Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб діти, батьки яких працюють, мали право користуватися призначеними для них службами й установами по догляду за дітьми.)
з) ч.І., п. 11 частини 1 Європейської Соціальної Хартії (про право кожної людини на використання будь-яких заходів, що дозволяють йому забезпечити найвищий досяжний рівень здоров’я).
і) ст.12, закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (про щеплення за згодою після надання об’єктивної інформації. Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою… Особам, які не досягли п’ятнадцятирічного віку…, щеплення проводяться за згодою їх батьків. Особам віком від п’ятнадцяти до вісімнадцяти років профілактичні щеплення проводяться за їх згодою та за згодою батьків…)
к) Основи законодавства України про охорону здоров’я Ст.42. Ризиковані методи діагностики, профілактики або лікування визнаються допустимими, якщо вони … застосовуються за згодою інформованого про їх можливі шкідливі наслідки пацієнта
л) Основи законодавства України про охорону здоров’я Ст.43. Згода інформованого пацієнта необхідна для застосування методів діагностики, профілактики та лікування. Щодо пацієнта, який не досягвіку 15 років, медичне втручання здійснюється за згодою їх законних представників.
м) ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист населення від інфекційних хвороб від 06.04.2000 № 1645-ІІІ ст.12)… Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об’єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладненн Особам, які не досягли п’ятнадцятирічного віку чи визнані у встановленому законом порядку недієздатними, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об’єктивно інформованих батьків а£ інших законних представників.
н) Відповідно до п. 6-7 Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень(Наказ Міністерства охорони здоров’я України 03.02.2006 N 48) медичний
персонал попередньо інформує батьків або осіб, що їх замінюють, про проведення імунізації дітей, які підлягають профілактичному щепленню. У медичній
документації здійснюються відповідний запис про інформування, яка підписується громадянином, батькам] неповнолітньої дитини, та запис лікаря про дозвіл на проведення щеплення.
Ознайомлений зі змістом Закону України » Про захист населення від інфекційних хвороб», лікарем доведен до відома можливі наслідки відсутності щеплень:
— Ускладнення при коклюші: бронхіт, пневмонія, енцефаліт, пупочні і пахові грижі, випадання прямої кишки, масивні геморрагии і крововиливи в головний мозок;
— Ускладнення при дифтирії — міокардит, неврити, нефротичний синдром, периферичні паралічі, смерть;
— Ускладнення при правці — аспираційна пневмонія, набряк легень , переломи і вивихи кісток, нашарування вторинної бактеріальної інфекції — бронхопневмонії, сепсис, деформації хребта, контрактури м’язів і суглобів, паралічі черепних нервів, летальний результат;
— Ускладнення при Гепатиті В є затяжний перебіг хвороби з переходом у хронічний гепатит (імовірність — 5 10%), що у свою чергу може привести до цирозу і раку печінки. Імовірність хронічної інфекції в дітей від 1 до 5 років складає 25-50%, у дітей, що заразилися гепатитом при пологах — 90%;
— Ускладнення при Поліомієліті — 80-90% — це легке захворювання, в інших 10% воно викликає параліч. У випадку паралічу близько 25% одержують серйозні порушення, близько 25% одержують середній параліч і 50 % виліковуються;
— Ускладнення при Корі — пневмонія, отит і інші бактеріальні інфекції, а також сліпота, поразки слуху, розумова відсталість.
— Ускладнення при Туберкульозі — поразкою багатьох органів, що супроводжуються лихоманкою, значним спадком сил. найчастіше уражаються легені з утворенням порожнин (каверн), що можуть прориватися в бронхи.
Можливі поствакційні ускладнення: 1. Анафилактический шок; 2. Знцефалопатія; 3. Судорожні стани при І >39 градусів за Цельсієм 4. Набряк , гіперемія в місці уведення вакцини.
1. Інформувати відповідний медичний персонал пологового будинку або іншої установи міністерства охорони здоров’я де буде знаходитись моя дружина (______________________), про мою вимогу інформуваня щодо можливих проявів побічної дії, мету проведення запропонованих досліджень і лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку та наслідків медичних заходів, які будуть проведені моєї дружині, або моїй дитині (ймовірно ______________________).
2. Не проводити будь-які щеплення, а також проби Манту, флюорографії й інших процедур, пов’язаних із введенням в організм сторонніх речовин або іонізуючих випромінювань моїй дитині без моєї письмової згоди.
3. Здійснювати кормління моєї дитини без моєї згоди лише у невідкладних випадках, коли згода не може бути надана мною або моєю дружиною.

дата підпис

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

отказ от прививок вакцинации: Один комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *